Menu
A+ A A-

ΡΑΔΙΟ ENERGY - ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΒΑΛΑ.

Δημοτικό Κολυμβητήριο Καβάλας
Εργασίες άρσης επικινδυνότητας
και αντικεραυνική προστασία

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μεταλλική οροφή του κολυμβητηρίου Καβάλας διαστάσεων 74,00 Χ 53,00m  κατασκευάστηκε με ανεστραμμένη μόνωση φύλλων ορυκτοβάμβακα βάρους 140kg/m³ και πάχους 5cm και υγρομόνωση με στεγανωτική μεμβράνη πάχους 1,50mm από PVC  με πολυεστερικό πλέγμα ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες (UV Resistant) . Η μόνωση αυτή με τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για την προβλεπόμενη χρήση καταστράφηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό (>80%) από την θεομηνία της 3/12/2010. Εξαιτίας του ανέμου αποκολλήθηκε η μεμβράνη, το μεγαλύτερο  τμήμα της παρασύρθηκε εκτός του περιγράμματος του κτιρίου με αποτέλεσμα να μείνουν εκτεθειμένες οι θερμομονωτικές πλάκες ορυκτοβάμβακα.  Η υφαρπαγή της μεμβράνης από την ανεμοπίεση κατέστρεψε ολοσχερώς τον κλωβό αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου και προκάλεσε ανατροπή της μεταλλικής κατασκευής απορροής ομβρίων (ντερέ) που ήταν και αυτή επενδεδυμένη με στεγανωτική μεμβράνη.
Τεχνική έκθεση για το κολυμβητήριο Καβάλας.
Η κατάσταση που προέκυψε δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια και την απρόσκοπτη λειτουργία του κτιρίου. Απαραίτητες κρίνονται για την άρση επικινδυνότητας οι εξής εργασίες :
Αφαίρεση τμημάτων μεμβράνης που αποκολλήθηκαν και απομάκρυνση μετά από προσεκτική κοπή στα σημεία στήριξης. Αφαίρεση υπολειμμάτων  στην περίμετρο του κτιρίου και στερέωση ώστε να εμποδίζεται η εισροή ομβρίων. Απομάκρυνση των πλακών ορυκτοβάμβακα οι οποίες λόγω των καιρικών συνθηκών έχουν υγρανθεί και παραμορφωθεί.(εδράζονται σε τραπεζοειδή λαμαρίνα και πήραν το σχήμα της από την κάτω πλευρά) και σε περίπτωση δυνατής βροχής οι συνέπειες για τις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου θα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Απομάκρυνση των αρμοκάλυπτρων στην ακμή της στέγης που αποκολλήθηκαν. Επισκευή του ντερέ και αποκατάσταση της συναρμογής με τις κατακόρυφες υδρορροές.  Απομάκρυνση του όγκου των κατεστραμμένων και αχρήστων υλικών σε χώρο που επιτρέπεται η απόθεσή τους. Μετά τις εργασίες άρσης επικινδυνότητας πρέπει να αποκατασταθεί η θερμομόνωση και υγρομόνωση της στέγης καθώς και η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας.

Για λόγους προσαρμογής στην υπάρχουσα κατασκευή επιλέγεται λύση ανάλογη με αυτήν του προέβλεπαν η αρχική μελέτη θερμομόνωσης και πυροπροστασίας επιδιώκοντας επιμέρους βελτιώσεις για την καλύτερη θερμομόνωση και την ανθεκτικότερη κατασκευή της υγρομόνωσης. Η στεγανοποίηση θα γίνει με μεμβράνη από συνθετικό καουτσούκ  (ΕPDM) και μηχανική στερέωση βάση  μελέτης υφαρπαγής που οφείλει να εκπονήσει  ο προμηθευτής της μεμβράνης . Όλη η εφαρμογή θα ακολουθήσει τις προδιαγραφές των πιστοποιημένων  υλικών για τις συγκολλήσεις και την προστασία των ευπαθών σημείων καθώς και την περιμετρική στερέωση της μεμβράνης.
Τεχνική έκθεση για το κολυμβητήριο Καβάλας.
Για την εφαρμογή της θερμομόνωσης θα χρησιμοποιηθούν πλάκες πετροβάμβακα μεγάλης πυκνότητας  με αντοχή στην συμπίεση 70 Kpa , πάχους 80mm  και βάρους 150kg/m³ ώστε να επιτευχθεί μείωση των απωλειών (βελτίωση ενεργειακής συμπεριφοράς).
Κάτω από την θερμομόνωση σε επαφή με την τραπεζοειδή λαμαρίνα θα τοποθετηθεί μεμβράνη PVC βάρους 200gr/m² ώστε να λειτουργήσει φράγμα υδρατμών και να αποτρέπει την παραμόρφωση  της θερμομονωτικής στρώσης. Η κατασκευή πρέπει να συμπληρωθεί με ειδικά τεμάχια προστασίας των ακμών στην περίμετρο του κτιρίου , δίκτυο απορροής ομβρίων και εξασφάλιση των ευπαθών σημείων (π.χ διαφώτιστα).
Για την αντικεραυνική προστασία απαιτείται κατασκευή νέου πλέγματος αγωγών  Al Mg Si  8mm και σύνδεση με τους υπάρχοντες αγωγούς καθόδου.
Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών λόγω του μεγάλου ύψους του κτιρίου θα απαιτηθούν μέτρα ασφαλείας  με την κατασκευή ικριωμάτων και την χρήση καλαθοφόρου γερανού.
Το κόστος των εργασιών και των υλικών που απαιτούνται θα ανέλθει στις 160.000,00€ για τις οικοδομικές εργασίες και στις 60.000,00€ για την αντικεραυνική προστασία. Επιπλέον θα πρέπει να υπολογισθεί το κόστος του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.

Με  εκτίμηση


Φωτιάδης Δημήτρης

Πολιτικός  Μηχ/κός
Επιστημονικός Συνεργάτης
επί Τεχνικών Θεμάτων
Δημάρχου Καβάλας

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση